خانه / قالیـشـویـان (برگه 4)

قالیـشـویـان

سلطان علی ابن محمدباقر

سلطان علی بن محمد باقر یکی از فرزندان محمد باقر است.مردم فین کاشان در سال ۱۱۳ هجری قاصدی را به نام عامر بن ناصر فینی به مدینه نزد محمد باقر فرستاده بودند و از او درخواست پیشوایی راداشتند.امام فرزند خود سلطان علی را رهسپار ایران و شهر کاشان کرد.او در محله فین  ساکن و تابستانها به دلیل گرمی هوا به ... ادامه مطلب »